Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk
 • Aktualizácia počtu učiteľov

  Ak ste riaditeľ školy a chcete upresniť počet a typ materiálov EnglishOne pre vašich angličtinárov.

  Aktualizovať
 • Aktivácia účtu

  Ak ste učiteľ, pre prístup k digitálnemu obsahu EnglishOne je nevyhnutné aktivovať Váš účet.

  Aktivovať účet
 • Chcem sa spýtať

  Máte otázky k didaktickým prostriedkom EnglishOne? Napíšte nám.

  Kontakt
 • O EnglishOne 2017

  Metodicko-pedagogické centrum (MPC), za podpory MŠVVaŠ SR, dlhodobo úspešne realizuje aktivity zamerané na prácu učiteľov anglického jazyka v základných aj stredných školách na celom Slovensku.

  V roku 2015, v rámci národného projektu EnglishOne (Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách), poskytlo moderné didaktické prostriedky EnglishOne na výučbu anglického jazyka 3 000 učiteľom angličtiny z 1350 základných škôl. Odvtedy boli materiály EnglishOne bezplatne dodané ďalším školám a učiteľom, ktorí prejavili záujem. V roku 2018 sa s materiálmi EnglishOne učí už v 1658 základných školách na celom Slovensku.

  Metodicko-pedagogické centrum zrealizovalo pre angličtinárov aj sériu dobrovoľných školení a ponúklo im zaujímavé benefity, napríklad návštevy native spíkra v školách, hodiny s expertmi EnglishOne priamo v školách alebo ďalšie odborné aktivity realizované s British Council.

  O kvalite materiálov EnglishOne svedčí vysoká spokojnosť učiteľov, ktorí ich využívajú. Prieskum medzi nimi ukázal, že žiaci získali pozitívnejší prístup k jazyku, zvýšila sa ich aktivita na hodinách, ako aj motivácia k učeniu. V 96% zapojených tried sa žiakom zlepšila výslovnosť a v 95% dosahovali väčší učebný pokrok. Pozitívne vyznel prieskum aj v hodnotení prínosu moderných výučbových materiálov EnglishOne pre samotných učiteľov. Až 95% uviedlo, že boli veľmi prínosné pre ich učiteľskú prax, pričom 91% odporúčalo EnglishOne svojim kolegom.