Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk

Aktualizácia počtu učiteľov

Táto stránka slúži riaditeľom škôl na upresnenie počtu požadovaných sád didaktických prostriedkov pre školu. Zadajte EnglishOne kód vašej školy, ktorý ste dostali v poštovej zásielke EnglishOne od Metodicko-pedagogického centra.