Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk

Aktualizácia počtu učiteľov


Ďakujeme za Váš záujem o didaktické prostriedky EnglishOne. Aktuálne už nie je možné upravovať počet a typ materiálov EnglishOne, ani aktualizovať počet učiteľov.