Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk

Benefity

  • Metodicko-pedagogické centrum zrealizovalo pre učiteľov EnglishOne a ich žiakov zaujímavé aktivity.

    Možnosť využiť benefity je už ukončená, ale ponúkame Vám video z najpopulárnejšieho benefitu EnglishOne, ktorým boli hodiny s native speakerom.

    Prítomnosť zahraničného lektora na našej škole nadväzovala na vzdelávací program učiteľov anglického jazyku EnglishOne. Native speaker pracoval na hodinách s interaktívnym vzdelávacím obsahom EnglishOne – Core Curriculum for English. Žiaci oživenie typických hodín angličtiny hodnotili pozitívne, aktivity a lektorova prítomnosť pôsobili na nich motivačne. Mohli si otestovať porozumenie cudzincovi v reálnom živote a v ľahkom porozumení videli ovocie svojej študijnej práce.

    — Eva Kubová a Miroslava Kováčová ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina