Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk

Benefity

 • Pre učiteľov EnglishOne sú pripravené zaujímavé benefity. Stačí mať aktívny účet na www.englishone.sk a používať digitálny vzdelávací obsah EnglishOne na anglictina.iedu.sk. Kliknite na niektorú z nasledovných možností a dozviete sa viac.

 • Native speaker
 • Ukážková hodina
 • Konverzácie
 • Pobyty v Británii
 • POZNÁMKA: Uvedené benefity môžu získať učitelia, ktorí svoj záujem o ne potvrdia pri aktivácii účtu na www.englishone.sk a zároveň budú mať na anglictina.iedu.sk vypracovaný požadovaný počet úloh. Za vypracovanú úlohu sa považuje úloha vytvorená učiteľom a vyplnená min. 10 žiakmi.

 •  

  Native speaker vo vašej škole

  Podľa angličtinárov, stretnutia so zahraničnými lektormi motivujú žiakov k učeniu angličtiny a hodiny s native speakers patrili medzi najpopulárnejšie aktivity v EnglishOne 2015. Ak chcete hodinu s native speakerom aj pre vašich žiakov, vypracujte na portáli minimálne 15 úloh. Native speakers budú navštevovať školy od októbra do decembra 2017.

  Ak si chcete dohodnúť návštevu native speakera alebo ukážkovú hodinu, napíšte nám na info@englishone.sk

 • Uzávierka

  Uzávierka rozvrhu pre native speakers je 30. októbra 2017.

 • Prítomnosť zahraničného lektora na našej škole nadväzovala na vzdelávací program učiteľov anglického jazyku EnglishOne. Native speaker pracoval na hodinách s interaktívnym vzdelávacím obsahom EnglishOne – Core Curriculum for English. Žiaci oživenie typických hodín angličtiny hodnotili pozitívne, aktivity a lektorova prítomnosť pôsobili na nich motivačne. Mohli si otestovať porozumenie cudzincovi v reálnom živote a v ľahkom porozumení videli ovocie svojej študijnej práce.

  — Eva Kubová a Miroslava Kováčová ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina
 •  

  Ukážková hodina

  Poradcovia EnglishOne zrealizujú pre záujemcov ukážkové hodiny v školách na celom území SR. Pomôžu vám s prácou s portálom anglictina.iedu.sk aj s implementáciou didaktických prostriedkov EnglishOne do výučby. Budú vám k dispozícii od októbra do decembra. Podmienkou je vypracovať na portáli 10 úloh.

  Ak si chcete dohodnúť návštevu native speakera alebo ukážkovú hodinu, napíšte nám na info@englishone.sk

 • Uzávierka

  Uzávierka rozvrhu návštev pre poradcov je 30. októbra 2017.

 • Odozva žiakov na Vaše modelové hodiny bola veľmi pozitívna, pre deti to bola príjemná zmena, prirodzená autorita učiteľa mužského rodu priniesla pohodu a ochotu žiakov spolupracovať, navyše ako native speaker bol pre deti veľmi atraktívny a poskytol im kontakt so živým jazykom. Mne modelová hodina umožnila vnímať svojich žiakov s odstupom, pri ktorom som mohla lepšie vnímať ich reakcie a vyvodiť závery. Priniesli ste niekoľko zaujímavých tipov na spestrenie hodiny, ktoré vďačne preberiem.

  — Katarína Horváthová, ZŠ Kupeckého, Pezinok
 •  

  Konverzácie s native speakers od British Council

  Na 50 učiteľov čakajú konverzácie so zahraničnými lektormi vyškolenými British Council, v rozsahu 3 x 30 minút, cez Skype. Poskytnú spätnú väzbu k silným stránkam a odporučia oblasti jazykových znalostí, na ktoré sa zamerať. Do žrebovania budú zaradení učitelia, ktorí na portáli vypracujú minimálne 20 úloh.

 • Žrebovanie

  Žrebujeme 15. novembra 2017.

 •  

  Pobyty vo Veľkej Británii ...pre najaktívnejších!

  V spolupráci s British Council môže 10 angličtinárov vycestovať na týždenný pobyt v jazykovej škole vo Veľkej Británii akreditovanej British Council (vrátane ubytovania a cestovných nákladov).

 • Pobyty

  Pobyty získa 10 angličtinárov, ktorí do 30. novembra 2017 vypracujú na portáli najväčší počet úloh (minimálne však 30).