Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk

Ďakujeme za pochvalu od absolventov školení

14. októbra 2017

V októbri sme odštartovali školenia pre učiteľov EnglishOne zamerané na prácu s portálom anglictina.iedu.sk a využívanie didaktických prostriedkov EnglishOne. Školenia sa budú prebiehať vo všetkých krajských mestách do decembra 2017. Sme radi, že už z prvých školení nám prichádzajú pozitívne odozvy a veríme, že tento trend udržíme aj naďalej. Už teraz sa tešíme na všetkých EnglishOne Colleagues, ktorí sa už stihli na školenia zaregistrovať.

„Dobrý deň, chcem sa Vám poďakovať za dnešné príjemné a veľmi podnetné dopoludnie. Vďaka Vášmu dôkladnému vysvetleniu a praktickým ukážkam som získala predstavu o práci s edukačným programom EnglishOne a tým, že som si to mohla hneď aj vyskúšať, som si informácie zapamätala oveľa rýchlejšie a lepšie, akoby som si to iba teoreticky študovala. Program sa mi páči a informácie určite posuniem ďalej aj kolegyniam. Taktiež im doporučím prísť na Vaše vzdelávanie, aby si samé mhli prakticky vyskúšať všetky možnosti EnglishOne. Ešte raz ďakujem a želám veľa spokojných poslucháčov.“
Mgr. Silvia Ďurcová, reakcia na školenie v Žiline

„Na školenie v piatok 6. októbra som sa veľmi tešila. Každý učiteľ, aj profesionál sa musí naďalej rozvíjať a učiť, aby nezačal stagnovať a nezapadol do okov stereotypu. Pre mňa osobne je každá takáto skúsenosť obohacujúca. EnglishOne projekt ma nadchol pre svoje pútavo spracované materiály pre žiakov a výborne spracovanú metodiku pre učiteľov. Tak si predstavujem metodickú podporu pre každého učiteľa. Mali by si z vás brať príklad všetky vydavateľstvá a tvorcovia metodických príručok. Metodické príručky by som ocenila aj v anglickom jazyku. Oslovila ma aj spolupráca a otvorenosť učiteľov, ktorí sa tohto školenia zúčastnili. Kedysi fungovali metodické dni a je veľká škoda, že učitelia už o takýto spôsob komunikácie nemajú záujem. Prajem vám veľa síl a energie do ďalšej práce. Pretože inšpirujete práve tých učiteľov, ktorí chcú posunúť dopredu nielen seba, ale hlavne svojich žiakov a celý systém školstva.“
S. Kolářová, reakcia na školenie v Košiciach

Najnovšie príspevky
Benefity
EnglishOne ponúka:
  • Moderné metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Kvalitný a atraktívny digitálny obsah


Benefity pre učiteľov:
  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishOne
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council