Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk

EnglishOne v Dámskom klube RTVS

24. septembra 2017

Vo štvrtok 21. septembra 2017 sa relácii Dámsky klub RTVS hovorilo o EnglishOne. PaedDr. Mgr. Mária Véghová, lektorka EnglishOne, s ktorou sa učitelia budú môcť stretnúť na školeniach a ukážkových hodinách v žilinskom a trenčianskom regióne, predstavila materiály EnglishOne, ich výhody a prínos pre učiteľov aj pre žiakov, aj spôsob ako ich môžu učitelia získať. Rozhovor s názvom Angličtina na ZŠ trochu inak si môžete pozrieť v Archíve RTVS.

Najnovšie príspevky
Benefity
EnglishOne ponúka:
  • Moderné metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Kvalitný a atraktívny digitálny obsah


Benefity pre učiteľov:
  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishOne
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council