Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk

Materiály

 • ENGLISHONE – CORE CURRICULUM FOR ENGLISH

  • Sada vzdelávacích materiálov na výučbu anglického jazyka, pre učiteľa aj žiaka, pre všetky ročníky
   • digitálny vzdelávací obsah na anglictina.iedu.sk
   • metodické príručky pre učiteľov (pre učiteľov na 1. stupni aj v slovenskom jazyku)
   • pracovné listy pre žiakov
  • Spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, ISCED I, ISCED II a tématickými okruhmi podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky
  • Môžu byť použité aj ako doplnkové materiály pre AKÚKOĽVEK UČEBNICU anglického jazyka schválenú pre základné školy
  • Digitálny obsah nahovorený NATIVE SPEAKERS je interaktívny, s jednoduchým a intuitívnym ovládaním prispôsobeným veku žiakov
  • Lekciu tvorí súbor obrazoviek s animáciami, prezentáciami, piesňami, fotografiami, interaktívnymi aktivitami a cvičeniami
  • Na neobmedzené použitie, s možnosťou kopírovať
  • Materiály môže učiteľ začať používať hneď po doručení, aj bez nutnosti absolvovať školenie
 • Vypracované medzinárodným tímom odborníkov z oblasti jazykového vzdelávania pod vedením Simona
  Greenalla, uznávaného autora učebníc anglického jazyka a jazykových kurzov, držiteľa Rádu britského impéria za prínos v jazykovom vzdelávaní

 • Angličtinári odporúčajú materiály EnglishOne

  Spätná väzba od angličtinárov takmer po dvoch rokoch používania materiálov EnglishOne (máj 2017)
  • %
   využívaním materiálu EnglishOne na hodinách anglického jazyka sa zvýšila motivácia žiakov k učeniu
  • %
   žiaci pozitívne reagujú na využívanie materiálu EnglishOne na hodinách anglického jazyka
  • %
   EnglishOne materiál je vhodným doplnkovým materiálom pre výučbu
  • %
   budem aktívne používať materiál EnglishOne aj v budúcnosti
  • %
   odporúčam zapojenie do pokračovania projektu svojim kolegom
  • „Digitálne učivo ma nesmierne nadchlo. Je výborne spracované z obsahovej i audiovizuálnej stránky. Pre žiakov je nesmierne zaujímavé, atraktívne pre prácu v škole, ale aj doma, čo môžem s určitosťou osobne potvrdiť, pretože som ho už na vyučovaní použila. Má samé výhody, pretože žiaci sú aktivizovaní, čo jedna z najdôležitejších a najžiadanejších metód využívaných v súčasnom školstve.“

   Mgr. Monika Rotáková
   ZŠ F. E. Scherera
   Piešťany
  • „Robiť si domácu úlohu zábavnou formou a ešte k tomu na PC, to je in. Samozrejme, to sú tie maličkosti, tá pozitívna spätná väzba od žiakov aj rodičov, ktoré napĺňajú naše každodenné dni plné povinností na školách, a tak nám dodávajú ďalšiu energiu pre aktivity podobného typu. Vidíme, že žiaci sa s našou pomocou alebo vďaka nám naučili niečo nové a ešte k tomu s obrovskou radosťou a záujmom. A za to môžeme ďakovať interaktívnemu vzdelávaciemu obsahu Core Curriculum for English, má v sebe obrovskú moc motivácie, za čo sme veľmi vďačné.“

   Nikoleta Körösiová
   ZŠ J. C. Hronského
   Šaľa