Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk

O projekte

 • Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja.

  Počas projektu zvýši svoje profesionálne kompetencie na výučbu anglického jazyka až 3 000 učiteľov zo základných škôl na území celého Slovenska.

  Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka.

  Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu.

  Učitelia prejdú vzdelávaním, ktoré bude zamerané na nové metódy výučby aj na praktické používanie poskytnutých moderných didaktických prostriedkov.

  Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia bez ohľadu na to, či ide o kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, alebo o učiteľa ktorý vyučuje anglický jazyk bez potrebnej kvalifikácie.

  Národný projekt je v súlade s dlhodobým cieľom vlády SR dosiahnuť v anglickom jazyku komunikačnú úroveň B1/B2 u žiakov po ukončení strednej školy, a zároveň podporuje vládnu koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva.

   

   

  • Názov národného projektu
   Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
  • Operačný program
   Vzdelávanie, Opatrenie 2.1., Opatrenie 4.2.
  • Spolufinancovaný
   Európsky sociálny fond
  • Poskytovateľ NFP
   MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
  • Prijímateľ NFP
   Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
  • Miesto
   Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj, zrkadlový projekt pre Bratislavský kraj
  • Trvanie
   13 mesiacov (1. november 2014 – 30. november 2015)
  • Cieľ projektu
   Zvýšenie a rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov pri vyučovaní anglického jazyka na základných školách, zvýšenie kvality ich ďalšieho vzdelávania a skvalitnenie výučby anglického jazyka pomocou moderných didaktických prostriedkov.
  • Cieľová skupina
   3 000 pedagogických zamestnancov kategórie učiteľ, ktorí vyučujú anglický jazyk na základných školách (v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.). Vzhľadom na rôznorodosť kvalifikácií pedagogických zamestnancov, najmä na I. stupni základných škôl, sú do cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov kategórie učiteľ zaradení aj pedagogickí zamestnanci kategórie učiteľ vyučujúci anglický jazyk bez kvalifikácie na výučbu anglického jazyka.

   

  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. OPV/45/2015 a OPV/46/2015) medzi Metodicko-pedagogickým centrom a MŠVVaŠ SR boli uzatvorené dňa 21. 04. 2015 a sú účinné od 23. 04. 2015.

  V súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií boli zmluvy zverejnené v Centrálnom registri zmlúv:

 • Médiá


 • Hodina vo Višňovom


 • Spot – Reštaurácia


 • Spot – Svadba


 • Spot – Lavička


 • Spot – Letisko


 • Spot – Ulica