Digitálny edukačný obsah sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk

Školenia

  •  

    Jednoduchý návod na okamžitú prácu so vzdelávacími materiálmi EnglishOne obsahuje on-line vzdelávací kurz, ktorý je dostupný všetkým učiteľom EnglishOne.  Séria užitočných inštruktážnych videí, sa nachádza na portáli anglictina.iedu.sk v časti Videonávod ZŠ.

    V roku 2017 mali učitelia EnglishOne možnosť absolvovať aj prezenčné školenia. Školenia boli zamerané na prácu s portálom anglictina.iedu.sk a využívanie didaktických prostriedkov EnglishOne vo výučbe. Veľmi nás teší vysoko pozitívne hodnotenie kvality školení od ich absolventov.

    Prezenčné školenia v súčasnosti neprebiehajú. Učiteľom, ktorí o ne majú záujem doporučujeme, aby informovali MPC cez info@englishone.sk.  O ich konaní bude MPC záujemcov včas informovať.

  • Prečo používať EnglishOne? Pozrite si krátke video.